Achmed the dead terrorist

Sunday, December 23rd, 2007

Al die terroristen in de wereld maken je dag niet beter. Persoonlijk drijf ik er liever de spot mee. Daar valt tenminste nog om te lachten. Komiek Jeff Dunham moet hetzelfde hebben gedacht toen hij de buikspreekact ‘Achmed the dead terrorist’ in het leven riep. Het eerste filmpje is de originele act. De tweede is […]